ගැබිනි මවට විටමින් අවශ්‍ය ඇයි?

ෆෝලික් අම්ලය 

දරු පිළිසිඳ ගැනීමට ප්‍රථමව සහ පිළිසිඳ ගැනීමෙන් අනතුරුව මුල් ප්‍රසව අවධියේ දී හෙවත් පළමු සති 12 තුළ ලබාගැනීමට අනමුත කරන එකම විටමින් වර්ගය මෙයයි. කලලයේ නිරෝගී වැඩීමත් මොළයේ සහ ස්නායු පද්ධතියේ පුර්ණත්වයත් උදෙසා මව විසින් මෙම විටමිනය ලබා ගැනීම ඉතාමත් යෝග්‍යයි. එසේ නොවුණහොත් උපදින දරුවාගේ මොළය හා ස්නායු පද්ධතියේ සංකූලතා ඇතිවේ. ඒ නිසා ඔබ දකින නිරෝගී දරු සහිිනය යථාර්ථයක් බවට පත්කර ගැනීමේ වගකීම ඔබ සතු වනබව වඩාත් අවධාරණය කරගත යුතුය.

 

ඔබ දෛනකිව ලබාගන්නා ආහාර වේල සමබල නම් පෝෂ්‍යදායී නම් එමගින්ද ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆෝලික් අම්ලය ශරීරයට ලැබෙන්නේය.

දරුවකු පිළිසිඳ ගෙන ඇති බව බොහෝ කාන්තාවන් දැනගන්නා විට කලලයට සති 6 ක් පමණ ගතව තිබේ. මෙම කාලය වන විට කලලයේ ස්නායු පද්ධතිය සෑදීම ආරම්භ වී හෝ වර්ධනය සම්පුර්ණ වෙමින් පවතී. කලලයට සති 12 පිරෙනවිට එහි මොළය හා ස්නායු පද්ධතිය සම්පුර්ණයෙන්ම වර්ධනය වී පවතී. ඒ නිසා ෆෝලික් අම්ල පෙති විවාහ පත්වූ විට හෝ ඊට පෙර ලබාගැනීමේ හෝ දරු පිළිසිඳ ගැනමීට පෙර ලබාගැනීමේ වරදක් නැත.

 

දිනකට එක් ෆෝලික් අම්ල පෙත්තක් ලබාගැනීම ප්‍රමාණවත්ය. දිර්ඝකාලීනව දියවැඩියා රෝගයෙන් පෙළෙන්නේ නම් හෝ මොළයේ ආබාධ හෝ ස්නායු ආබාධ සහිත දරුවකු මීට ප්‍රථම බිහිකර ඇතන්ම් එවැනි මවක දෛනිකව එක් පෙත්තකට වඩා ෆෝලික් අම්ලය ලබා ගත යුතුය. එහෙත් එහි ප්‍රමාණය කොපමණ ද යන්න තීරණය කරනු ලබන්නේ ඔබේ වෛද්‍යවරයා විසින්ය.

යකඩ

මෙම ඛනිජ  සංඝටකය දරු පිළිසිඳ ගැනීමට පෙර සිට ලබාගත යුතු නොවේ. ගැබිනි සමයේ මවගේ පෝෂණය උදෙසා මෙම විටමිනය විශාල මෙහෙවරක් ඉටුකළ ද ගැබිනි මවට මෙම විටමිනය නියම කරනු  ලබන්නේද වෛද්‍යවරයා විසින්මය.

කැල්සියම්

කිරි, බිත්තර, හල්මස්සන් සහ කුඩා මාළු වර්ග කැල්සියම් සංඝටකය බහුල ආහාර වන බැවින් ගැබිනි මව දෛනකිව සිය ආහාර වේලට මෙම සංඝටකයන් යොදාගැනීම සුදුසු වේ. මේ සමයේ ගැබිනි මව සමබල ආහාර වේලකට යොමුවන්නේ නම් මෙම සංඝටකය ඇයට ලැඛෙනු ඇත. ශරීරගතව තිබිය යුතු ප්‍රමාණයට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් කැල්සයිම් ශරීරගතව ඇති මව්වරුන්ට ගැබ් ගැනීමට ප්‍රථමව සිටීම කැල්සයිම් ලබාදීම සිදුවේ.

අයඩීන්

ගර්භණී අවධියේ දී මවට ඉතාමත් වැදගත් පෝෂණ සංඝටකයක් ලෙස අයඩීන් (Iodine)  හදුන්වාදීමට හැකිය. අඩු උස සහිත (Certinism) දරුවන් බිහිකිරීමටත්, දරුවාගේ මාංශ සහ අසථී් වැඩීම ප්‍රමාද කිරීමටත් නිසි ප්‍රමාණයට අයිඩීන් නොලැබීම හේතුවන්නේය. ඊට අමතරව උපදින දරුවා අඩු තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථී් ක්‍රියාකාරිත්වයක්  සහතිව උපදින්නට ද (Neonatal Hypothyrodism) අයඩීන් අවම වීම හේතුවේ.

සින්ක්

රුධිරයේ අඩු සින්ක් (Zinc) ප්‍රමාණයක් ඇති අවස්ථාවක දරුවකු පිළිසිඳ ගත්විට දරුවා අඩු මාසවලින් ඉපදීම හා කලලයේ වර්ධනය අඩුවීම සිදුවේ. නමුත් කිරි හා කිරි ආශ්‍රිත ආහාර වලින් ප්‍රමාණවත් පරිදි සින්ක් ලබාගත හැකිය.

උපදෙස් :

නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍ය භාග්‍ය ජයසිරි

MBBS (ශ්‍රී ලංකාව) MD (Obs EC Gyn) කොළඹ

DRCOG (එංගලනත්ය),MRCOG(එංගලනත්ය)

තනූජා සූරියබණ්ඩාර