පිළිකා ඇති කරන ආහාර පිළිබඳ ඔබ දන්නේ ද?

වර්ථමාන ජීවන රටාවත් සමඟ අප විසින් ආහාරයට ගනු ලබන සමහර ආහාර වර්ගයන් පිළිකා වැනි දරුණු රෝගී තත්වයන්ට අප නතුකර ගැනීමට තරම් හේතු වී ඇති බව ඔබ දනේන්ය. නමුත් එම ආහාර වර්ග මොනවා ද සහ එමඟින් ඇති කරන පිළිකා රෝගී තත්වයන් මොනවා ද යන්නත් පිළිබඳ ඔබට පුළුල් අවබෝධයක් නොමැති විය හැකිය. එනිසා පිළිකාවට ඔබ ගොදුරු කරවිය හැකි ආහාරවලට වඩා ශාඛමය ආහාර බහුලව භාවිතා කරන ජන කොටස් අතර පිළිකා වැළදීමේ ප්‍රවණතාවය අවම මට්ටමක පවතින බව තහවුරු වී ඇත.

ඒ අතරින් ද එළවළු සහ පළතුරු වැඩිපුර ආහාරයට ගන්නා පුද්ගලයන්ට මහාන්ත්‍ර සහ ගුද මාර්ග පිළිකා වැළඳීමේ සම්භාවිතාව අඩු බව තහවුරු වී ඇත.

පළා වර්ග

දෛනකිව ග්‍රෑම් 20ක් පමණ වන පරිදි පළා වර්ගයක් ආහාරයට එක්කර ගැනීමෙන් මහාන්ත්‍ර පිළිකා වළක්වා ගත හැකිය.

එළවළු සහ පලතුරු

දෛනකිව ආහාරයට එක්කර ගැනෙීමන් මුඛ පිළිකා, ගලනාල පිළිකා, මහාන්ත්‍ර  පිළිකා ඇතවීිම අවම කරගැනීමට හැකිය.

මේදය

අධික මේද සහිත ආහාර සහ පියයුරු පිළිකා, පුරස්ථී ග්‍රන්ථී පිළිකා, ගර්භාෂ පිළිකා, ඩිම්බ කෝෂ පිළිකා සහ මහාන්ත්‍ර පිළිකා අතර සබඳතාවයක් ඇති බව සොයගෙන තිබේ. එනිසා දෛනකිව ශරීරගත වන මේද ප්‍රමාණය 30% කට වඩා අඩුවන ආකාරයට ආහාර ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය.

මාංශමය ආහාර

හරක් මස් , ඌරු මස් වැනි රතු මාංශමය(Red meat) වර්ග ද සොජේජස්, හැම්, බේකන් වැනි කලින් පිසින ලද (Processed food) මාංශ වර්ග ද පුළුසස්න ලද (Grilled food) මංශ වර්ග ද අධික උෂණ්ත්වයේ පිසින ලද මාංශමය ආහාර වර්ග ද ආහාර මාර්ගයේ පිළිකා ඇති කිරීමට හේතුවන කාරණාවන්ය. එනිසා  ඉහත සඳහන් මාංශමය ආහාර සඳහා අධික ලෙස ගිජු වීම ද නොවිය යුතුය.

කලත්බා ගන්නා ආහාර

ලුණු දැමීමෙන් , අච්චාරු දැමීමෙන්, දුම් ගැසීමෙන් කල් තබාගන්නා ආහාර ද ආහාර මාර්ගයේ පිළිකා ඇති කිරීමට හේතුවන බවට කරුණු පැහැදිලි වී ඇති බැවින්  එවැනි  අහාර  අත්හැරීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

රසකාරක, වර්ණකාරක

ආහාර කල්තබා ගැනීමට යොදාගන්නා රසකාරක සහ වර්ණකාරක රසායනිකයන්  ද පිළිකා කාරකයන් ලෙස ක්‍රියාකරන අවස්ථා ඇත. එනිසා නියමිත  ප්‍රමිතින්ට  අනුව නිෂ්පාදනය  කරන ආහාර වර්ග තෝරාගැනමීට උනන්දු වන්න.

සමහර ආහාරවල ස්වභාවිකව පවතින ද්‍රව්‍ය නිසාත්, සමහර ආහාර නිෂ්පාදනයේ  දී හටගන්නා ද්‍රව්‍ය නිසාත් තවත් සමහර ආහාර වලට බාහිරින් එක්වන ද්‍රව්‍ය නිසාත්  සමහර ආහාර වර්ග පිළිකා කාරක ලෙස ක්‍රියාකරන අවස්ථා ඇත. ඇතැම් ආහාරයන් මත වර්ධනය වන දිලීර වර්ගයක් මඟින් ඇතිවන Aflatoxin නම් විෂ ද්‍රව්‍ය අක්මාවේ පිළිකා ඇති කිරීමට හේතුවන බව සොයාගෙන ඇත.

උණසුුම් ආහාර

අධික උණුසුම් ආහාර වර්ග සහ බීම වර්ග ගලනාලයේ පිළිකා ඇතිකරන බවට ද කරුණු සනාථ වෙමින් පවතී.

යම් යම් ක්ෂුද්‍ර පෝෂක කොටස් සහ විටමින් වර්ගවල ඌනතා නිසා  ද පිළිකා ඇති විය හැකිය.

ඉහත කරුණු යලිත් වතාවක් අධ්‍යනයකර පෝෂණයට මුල් තැන දෙමින් නැවුම්, ස්වභාවික ආහාර වේලක් සඳහා අවකාශය සලසා ගැනීම වැදගත් වේ. එය පිළිකා රෝගී තත්වයෙන්  අධි රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව වැනි රෝගී තත්වයන්ගෙන් ද අධික තරබාරු බවින් ද ඔබ ආරක්ෂා කිරීමට හේතු වන්නේය.

තනූජා සූරියබණ්ඩාර

විශේෂඥ වෛද්‍ය ජයන්ත බලවර්ධනගේ පිළිකාවේ සැබෑ තතු ග්‍රන්ථය ඇසුරෙනි