ජනප්‍රියතම වට්ටෝරු

ජනප්‍රියතම වට්ටෝරු සියල්ලම

පයිනැපල් චිලී චිකන්

රසට රසක් එකතු වුණහම හැදෙන රස ගැන කියාගන්න බෑ. එනිසා එය විඳලම බලන්න ඕනා. කියාගන්න බැරි ඒ රස විදගන්න එනන කියලයි මේ ඇරයුම් කරන්නේ. පයිනැපල් චිලි විකන් රස විඳලම බලමු

පලතුරු මිශ්‍ර ඉස්සන් කොක්ටේල් සලාදය

ඉතිං හදමු අපි ඉස්සන් සහ පලතුරු මිශ්‍ර කරගත් අපූරු කොක්ටේල් සලාදය. මේ අපූරු රස රහස් නිර්මාණ Eatmagic වලින් විතරයි…

Soya Mixed Rice with Soya Stew

ඔබත් නිර්මාංශකද ? එසේනම් මේ අනඟි වට්ටෝරුව ඔබත් සාදා රසවිඳින්න..

උළුඳු රස වඩවන උළුඳු වඩේ

වඩේ….. වඩේ…… පරිප්පු වඩේ…… ඉස්සො වඩේ….. උළුදු වඩේ…… හඬ ඇහෙනකොටත් දිව නටනවා නේද? රස දන්න නිසා දකින දකින තැනින් අරගෙන කන්නත් හිතෙනවානෙ, අපි දන්නවා

සියඹලා කකුළුවන් ඇඹුල

මේ අර වෙනද හදපු රතුම රතු මිරිස් පාට කට දන කකුළුවො හොද්ද නම් නෙමෙයි. මේ ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් කොළ පාට කකුළුවන් ඇඹුලක්

සාම්ප්‍රදායික තියල් වෙනස් රසයකින් රස බලමු

මාළු තියල් නිතර අප ආහාරයට එක්කර ගනුලබන අතර එම තියල් පොල්කිරි යොදා වෙනස් වූ රසයකින් කුඩා දරුවන්ට වුවද රස බැලීමට සුදුසු අයුරින් සාදාගැනිමට හැකියාව ඇත…