ඉඳි ආප්ප වලින් ඉතිං කොච්චරක්නම් කෑම හදනවද ? වෙනස් වෙනස් රස සොයන ඔබ සඳහාම තමයි මේ පාරත් අපි රස සොයා යන්න හදන්නේ. මේ පාර අපි ඔබට කියල දෙන්නේ ‘ඉඳි ආප්ප බුරියානි’ සදාගන්නා ලේසිම ක්‍රමයක් ගැන. මෙය රාත්‍රී ආහාර වේලට එකතු කරගන්න කදිමයි. මේ සඳහා රසයෙන් සහ ගුණයෙන් වඩාත් පිරිපුන් ‘ඇල්ලී සුදු කැකුළු ඉඳි ආප්ප පිටි’ යොදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා.