ළඟ ළඟම එන අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් ඔබත් ලහි ලහියේ සූදානම් වෙනවා නේද ? ඒත් අද බහුතරයක් ගෘහණියෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ කඩෙන් මිලදී ගත කැවිලි වර්ග වලින් අවුරුදු මේසය සරසාගන්න . ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ගෙදරම කැවිලි හදාගන්න විදිහ eatmagic අපි කියලා දෙනවා ..ඔබ සැමට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !