අයිස් කෝපි

හැමදාම දෙන තේ එක වෙනුවට අයිස් කෝපි එකක් පිළිගන්වන්නට ඇත්නම් අපූරුයි නේද? එසේනම් රුහුණු රසත් එකතු කරගෙනම අයිස් කෝපි හදන්න අමතක කරන්න එපා

Tea Flavoured Fruit Juice

ගෙදරට එන අමුත්තන්ට වගේම ගෙදර ඉන්න දුවා දරුවන්ට වෙනස්ම ආකාරයේ රසවත් පානයක් පිළිගන්වන්න ඔබත් කැමතියි නේද? එහෙනම් එකතු කරගන්න ඔබේ වට්ටෝරුවටත් Tea Flavoured Fruit Juice එකක්

ස්ට්‍රෝබෙරි රසැති මොරු

රසවත් මෝරු එකක් හදාගන්න ඒ තරම් අපහසුත් නැහැ වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ රසයෙනුත් අඩුවක් නැහැ.ඔයාලත් හදල බලන්න

මිංචි ෆ්ලේවර් මික්ස් ෆෲට් මිල්ක් ෂේක්

සාමාන්‍යයෙන් හදන මිල්ක් ෂේක් එක වෙනුවට ඖෂධීය ගුණ රැසක් සපිරි මිංචි ෆ්ලේවර් මික්ස් ෆෲට් මිල්ක් ෂේක් එකක්

සිසිල් කරගත් ග්‍රීන් ටී

හරිත තේ තුළ ප්‍රතිඔක්සිකාරක ප්‍රතිශතය ඉහළ බව සොයාගෙන ඇත.සිරුරට අහිතකර සංයෝග විනාශ කරනුලබන ප්‍රතිඔක්සිකාරක අඩංගු හරිත තේ…

-->