කිරිබත්

කිරි රසය තව තවත් වැඩි කළ Sera real coconut milk සමඟ කිරිබත්​

සමපෝෂ ඔම්ලට්

අම්මලගෙ ආදරේ සමඟින් පොඩ්ඩන්ට ආසම හිතෙන විදියට ඔම්ලට් සමපෝෂ එක්කරලා හදමුද?

සමපෝෂ රොටි

කනවනම් මෙන්න රසම රස සමපෝෂ රොටි.

සමපෝෂ ඉඳි ආප්ප

සමපෝෂ එකතු කරලා ඉඳි ආප්ප හදමුද?
හරිම ලේසියි.

Crescent පොටැටෝ කිව්ස් මිනි පීසා

පොඩ්ඩන්ගේ රස එකතුවට තවත් අලුත් රස වට්ටෝරුවක් මෙන්න..

Crescent චිකන් බොක්ස්වර්ට් සොසේජස් විත් පැටී රැප්

පොඩ්ඩන්ගේ උපන්දින සාද වඩාත් ලස්සන කරගන්න රසවත් කරගන්න එක් කරගන්න මේ රස වෑහෙන වට්ටෝරුව ..

සෝයා මීට් ඇන්ඞ් වෙජිටබල් මික්ස් රැප්

තේ වේලට වගේම රාත්‍රී අහාර වේල සඳහාද අනඟි වට්ටෝරුවක් මෙන්න

අලෝ පරාටා

ඉන්දියානු රස ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම රසවත් ඉන්දියානු වට්ටෝරුවක් අලෝ පරාටා

ඉඳි ආප්ප සමඟ පොල් මැල්ලුම්

උදේ, රාත්‍රී ආහාර වේල රසවත් කරගන්න ඔබත් එක් කරගන්න මේ අපූරු සුසංයෝජනය …ඉඳිආප්ප සමඟ පොල් මැල්ලුම් …

Rava Dosa

ඉන්දියානු රසට ඔබත් කැමතිද ? එහෙනම් හදලා බලන්න රාවා දෝස ..

Mixed vegetable Idly

රසම රස මික්ස් වෙජිටබල් ඉඩ්ලි හදමුද ?

Kochchi Bite Muffin

තේ මේසයට රසවත් මෆින් එකක් ..

-->