බනානා බ්‍රෙඞ්

කේක් ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන් ළඟ ළඟම එන උත්සව සමයේ ඔබේ ගෙදරට පැමිණෙන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කිරීමට වෙනස්ම ආකාරයේ කේක් වට්ටෝරුවක් ..

Coffee Cup Pudding

කෝපි රසට කැමති ඔබට රසවත් අතුරුපසක් ..

කුරක්කන් පුඩිම

කුරක්කන් වලින් පුඩිමක් හදමුද ??

Chocolate Icing Box Cake

චොක්ලට් රසට කැමති ඔබට මෙන්න රස නහර පිනායන රසම රස අතුරුපසක්..

Chocolate Panna Cotta

නත්තලට තවත් අපූරු රසවත් අතුරුපසක් මෙන්න..

චොක්ලට් ස්නෝ ටාට්

නත්තල් කෑම මේසයට ඔබත් එක් කරගන්න චොක්ලට් රසැති මේ රසවත් අතුරුපස..

නත්තලට පොල් කේක්

ලොක්කන්ට පොඩ්ඩන්ට සීතල නත්තලේ රස කර කර කන්න පොල් කේක් ..

Christmas Chocolate Ginger Pudding

සීතල නත්තලේ චොක්ලට් රසින් රස ගන්වන රසවත් නත්තල් පුඩිමක් මෙන්න ..

රසවත් ඉන්දියානු අතුරුපසක්

රසවත් ඉන්දියානු අතුරුපසක රසය විඳීමට ඔබත් කැමතිද ? හදලා බලන්නකෝ රස ..

සෙතුම් චයිනාමෝස් පුඩිම

සෙතුම් නිෂ්පාදන අතර තිබුණු චයිනා මෝස් නිෂ්පාදනයත් සමඟ පුඩින් කලාව තුළ රසවත් වෙනසක් කරන්න මෙන්න අපූරු වට්ටෝරුවක්. හදල බලන්නකො

Almond Tart

ම්ම්… රසම රස Almond Tart… බලන්න කොච්චර ලෙහෙසියෙන් ගෙදරදීම හදන්න පුලුවන්ද කියලා… ඒ වගෙද රස.

රුලං දෝසි

රුලං දෝසි හදමුද? බලන්න කොච්චර ලෙහෙසියෙන් හදා ගන්න පුලුවන්ද කියලා… එහෙනම් ඔයලගෙ අවුරුදු මේසයටත් Seven Star රුලං දෝසි එකතු කරගන්න….