පලතුරු මිශ්‍ර ඉස්සන් කොක්ටේල් සලාදය

ඉතිං හදමු අපි ඉස්සන් සහ පලතුරු මිශ්‍ර කරගත් අපූරු කොක්ටේල් සලාදය. මේ අපූරු රස රහස් නිර්මාණ Eatmagic වලින් විතරයි…

අදින්නාදානා වලින් අපූරු සලාදයක්

වෙනදා මුරුංගා කෑවේ කොහොමද? ඇද ඇද දැම්මා නේද? ඒකනෙ අදින්නාදානා වුණේ. අද අපි කියල දෙන්න යන්නෙ නම් ඇද ඇද දාන මුරුංගා වෑංජනයක් ගැන නෙමේ…