ඉස්සන් සමඟ වර්මසිලි සුප්

කටට රසට සුප් එකක් රස විදින්න කැමතිද? නිවසට පැමිණෙන ආගන්තුකයන්ට සත්කාර කිරීමේදී යොදා ගත හැකි අනඟි වට්ටෝරුවක් තමයි මේ .

සුදුළුණු සුප්

සුප් එකක් බොන්න තිබුණනම් හොඳයි නේද? ඒ සුප් එක වෙනස්ම රසයක්, ගත සිත ප්‍රබෝධමත් කරවන එකක්, ඒ වගේම ඉතාමත් ගුණදායක එකක් වෙනවා නම් තවත් හොඳයි නේද?…

-->