එළවළු ටෙම්පුරා

කඩල පිටි මිශ්‍ර vegetable tempura, තේ වේලාවට, අමුතන්ට සංග්‍රහ කරන්න නියමයි.. ලෙහෙසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්නත් පුලුව්න්…

කුරක්කන් පෑන් කේක්

ගෙදරට එන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න හදල බලමුද මේ අපූරු කුරක්කන් පෑන් කේක්….

Mixed Vegetable Rice

ඔබේ ගෙදරට එන හිත මිතුරන්ට ඕනෑම කෑම වේලකට සුදුසු මිශ්‍ර එළවඵ කරියක රස බලමු.

අලුවා

අවුරුදු කැවිලි මේසයට අලුවා

පැණි වළලු

අවුරුදු කැවිලි මේසයට පැණි වළලු

කොණ්ඩ කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට කොණ්ඩ කැවුම්

නාරං කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට නාරං කැවුම්

උළුඳු වඬේ

තේ මේසයට උළුඳු වඩේ ගෙදරදීම හදාගන්න..උණු උණුවෙම රස විඳින්න

සෝයා මීට් ඇන්ඞ් වෙජිටබල් මික්ස් රැප්

තේ වේලට වගේම රාත්‍රී අහාර වේල සඳහාද අනඟි වට්ටෝරුවක් මෙන්න

අලෝ පරාටා

ඉන්දියානු රස ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම රසවත් ඉන්දියානු වට්ටෝරුවක් අලෝ පරාටා

Rava Dosa

ඉන්දියානු රසට ඔබත් කැමතිද ? එහෙනම් හදලා බලන්න රාවා දෝස ..

Mixed vegetable Idly

රසම රස මික්ස් වෙජිටබල් ඉඩ්ලි හදමුද ?

-->