අලුවා

අවුරුදු කැවිලි මේසයට අලුවා

පැණි වළලු

අවුරුදු කැවිලි මේසයට පැණි වළලු

කොණ්ඩ කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට කොණ්ඩ කැවුම්

නාරං කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට නාරං කැවුම්

උළුඳු වඬේ

තේ මේසයට උළුඳු වඩේ ගෙදරදීම හදාගන්න..උණු උණුවෙම රස විඳින්න

සෝයා මීට් ඇන්ඞ් වෙජිටබල් මික්ස් රැප්

තේ වේලට වගේම රාත්‍රී අහාර වේල සඳහාද අනඟි වට්ටෝරුවක් මෙන්න

අලෝ පරාටා

ඉන්දියානු රස ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම රසවත් ඉන්දියානු වට්ටෝරුවක් අලෝ පරාටා

Rava Dosa

ඉන්දියානු රසට ඔබත් කැමතිද ? එහෙනම් හදලා බලන්න රාවා දෝස ..

Mixed vegetable Idly

රසම රස මික්ස් වෙජිටබල් ඉඩ්ලි හදමුද ?

Onion Bhajji

තේ මේසයට වෙනස්ම ආකාරයේ රසවත් වට්ටෝරුවක් ..

Rice Noodle

රාත්‍රී කෑම මේසයට රසවත් නූඩ්ල්ස් වට්ටෝරුවක් …

Nancy Pan Cake

හවස තේ මේසයට රසවත් පෑන් කේක් එකක් රස විඳින්න ඔබත් කැමතියි නේද ?