කොකිස්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට කොකිස්

අලුවා

අවුරුදු කැවිලි මේසයට අලුවා

පැණි වළලු

අවුරුදු කැවිලි මේසයට පැණි වළලු

කොණ්ඩ කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට කොණ්ඩ කැවුම්

නාරං කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට නාරං කැවුම්

Crescent පොටැටෝ කිව්ස් මිනි පීසා

පොඩ්ඩන්ගේ රස එකතුවට තවත් අලුත් රස වට්ටෝරුවක් මෙන්න..

Crescent චිකන් මීට් බෝල්ස් විත් චික්පි සැලඞ්

ඔබේ කෑම මේසයටත් එක් කරගන්න මේ රසවත් ගුණවත් වර්ණවත් සලාදය ..

Crescent චිකන් බොක්ස්වර්ට් සොසේජස් විත් පැටී රැප්

පොඩ්ඩන්ගේ උපන්දින සාද වඩාත් ලස්සන කරගන්න රසවත් කරගන්න එක් කරගන්න මේ රස වෑහෙන වට්ටෝරුව ..

උළුඳු වඬේ

තේ මේසයට උළුඳු වඩේ ගෙදරදීම හදාගන්න..උණු උණුවෙම රස විඳින්න

බනානා බ්‍රෙඞ්

කේක් ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන් ළඟ ළඟම එන උත්සව සමයේ ඔබේ ගෙදරට පැමිණෙන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කිරීමට වෙනස්ම ආකාරයේ කේක් වට්ටෝරුවක් ..

සෝයා මීට් ඇන්ඞ් වෙජිටබල් මික්ස් රැප්

තේ වේලට වගේම රාත්‍රී අහාර වේල සඳහාද අනඟි වට්ටෝරුවක් මෙන්න

අලෝ පරාටා

ඉන්දියානු රස ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම රසවත් ඉන්දියානු වට්ටෝරුවක් අලෝ පරාටා