බිරියානි සමඟ සෝයා මසාලා

බිරියානි එකක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ මෙහෙමයි .. නිර්මාංශ ඔබ වෙනුවෙන්මයි ..

Sera Koththu

සද්දේ නැතුව කොත්තු කමුද ?

Seafood Jewellery Rice

නත්තලට ඔබේ කෑම මේසය වර්ණවත් කරන්නට එක් කරගන්න මේ රසවත් වට්ටෝරුව …

Coffee Cup Pudding

කෝපි රසට කැමති ඔබට රසවත් අතුරුපසක් ..

Soya Mixed Rice with Soya Stew

ඔබත් නිර්මාංශකද ? එසේනම් මේ අනඟි වට්ටෝරුව ඔබත් සාදා රසවිඳින්න..

කුරක්කන් පුඩිම

කුරක්කන් වලින් පුඩිමක් හදමුද ??

Chocolate Icing Box Cake

චොක්ලට් රසට කැමති ඔබට මෙන්න රස නහර පිනායන රසම රස අතුරුපසක්..

Chocolate Panna Cotta

නත්තලට තවත් අපූරු රසවත් අතුරුපසක් මෙන්න..

චොක්ලට් ස්නෝ ටාට්

නත්තල් කෑම මේසයට ඔබත් එක් කරගන්න චොක්ලට් රසැති මේ රසවත් අතුරුපස..

චිකන් කෙබාබ්

නිවසේ විශේෂ අවස්ථා වලදී ඔබගේ කෑම මේසයටත් එක් කරගන්න මේ රස වෑහෙන චිකන් කෙබාබ් වට්ටෝරුව ….

කෝන් රයිස්

හැමදාම කන බත වෙනුවට ඔබත් සාදා බලන්න වෙනස්ම රසයකින් යුත් තිරිඟු බත

වෙජිටබල් චොප්සි

ගෙදරම හදාගත්ත වෙජිටබල් චොප්සියක රස බලන්න කැමතිද ?