සමපෝෂ පිට්ටු

එකම විදියට කන කෑම පොඩි වෙනසක් එක්ක කන්න කවුද අකමැති. ඒ නිසා හැමදාම එකම විදියට හදන සමපෝෂ පොඩි වෙනසක් එක්ක හදල කාල බලන්න.

Rice Noodles with Potatoes

ලොකු කුඩා කොයි කවුරුත් කැමතියි ටේස්ට් වලට. අපි අද ඔබ වෙත ගෙනාවේ තේ මේසයට හරියන නියම ටේස්ට් එකක්.

කොකිස්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට කොකිස්

අලුවා

අවුරුදු කැවිලි මේසයට අලුවා

පැණි වළලු

අවුරුදු කැවිලි මේසයට පැණි වළලු

කොණ්ඩ කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට කොණ්ඩ කැවුම්

නාරං කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට නාරං කැවුම්

Crescent පොටැටෝ කිව්ස් මිනි පීසා

පොඩ්ඩන්ගේ රස එකතුවට තවත් අලුත් රස වට්ටෝරුවක් මෙන්න..

Crescent චිකන් මීට් බෝල්ස් විත් චික්පි සැලඞ්

ඔබේ කෑම මේසයටත් එක් කරගන්න මේ රසවත් ගුණවත් වර්ණවත් සලාදය ..

Crescent චිකන් බොක්ස්වර්ට් සොසේජස් විත් පැටී රැප්

පොඩ්ඩන්ගේ උපන්දින සාද වඩාත් ලස්සන කරගන්න රසවත් කරගන්න එක් කරගන්න මේ රස වෑහෙන වට්ටෝරුව ..

උළුඳු වඬේ

තේ මේසයට උළුඳු වඩේ ගෙදරදීම හදාගන්න..උණු උණුවෙම රස විඳින්න

බනානා බ්‍රෙඞ්

කේක් ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන් ළඟ ළඟම එන උත්සව සමයේ ඔබේ ගෙදරට පැමිණෙන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කිරීමට වෙනස්ම ආකාරයේ කේක් වට්ටෝරුවක් ..