ඉඳි ආප්ප සමඟ පොල් මැල්ලුම්

උදේ, රාත්‍රී ආහාර වේල රසවත් කරගන්න ඔබත් එක් කරගන්න මේ අපූරු සුසංයෝජනය …ඉඳිආප්ප සමඟ පොල් මැල්ලුම් …

Rava Dosa

ඉන්දියානු රසට ඔබත් කැමතිද ? එහෙනම් හදලා බලන්න රාවා දෝස ..

Mixed vegetable Idly

රසම රස මික්ස් වෙජිටබල් ඉඩ්ලි හදමුද ?

Onion Bhajji

තේ මේසයට වෙනස්ම ආකාරයේ රසවත් වට්ටෝරුවක් ..

Kochchi Bite Muffin

තේ මේසයට රසවත් මෆින් එකක් ..

Indian Fuluri

ඉන්දියානු රස සොයන ඔබ වෙනුවෙන්ම අපූරු වට්ටෝරුවක් ..

Baked Pasta with Crescent Chicken Nuggets

වෙනස් රසයකින් වෙනස්ම විදිහකට පැස්ටා හදමුද ?

Chicken Ham with Egg Muffin

කෑම මේසයට එක් කරගන්න  රසයෙන් වර්ණයෙන් පරිපූර්ණ අනගි  මෆින් වට්ටෝරුවක් තමයි මේ .. හරිම රසවත් ..

Rice Noodle

රාත්‍රී කෑම මේසයට රසවත් නූඩ්ල්ස් වට්ටෝරුවක් …

Nancy Pan Cake

හවස තේ මේසයට රසවත් පෑන් කේක් එකක් රස විඳින්න ඔබත් කැමතියි නේද ?

Kochchi Bites Snow Balls

නත්තල් කෑම මේසයට පොඩි වෙනසක් කරන්න එක් කරගන්න මේ අපූරු සැරසිල්ල

Pineapple Basket with Sausages

නත්තල් මේසය ලස්සන කරගන්න ඔබත් එක් කරගන්න මේ අපූරු අන්නාසි බාස්කට් 1.