කිරිබත්

කිරි රසය තව තවත් වැඩි කළ Sera real coconut milk සමඟ කිරිබත්​

සැරට කොකිස්

හැමදාම එකම විදිහට කන කොකිස් සැරට කාලා බලමුද ? Sera real coconut milk පාවිච්චි කරල හදන මේ අපූරු කොකිස් ඔයාලත් හදලා බලන්න්න.

Chicken Curry

කටට සැරට කන්න කැමති ඔබට Sera real coconut milk වලින් කුකුල් මස් කරියක් හදමු. හදලම බලන්න රස කොහොමද කියලා…

සමපෝෂ ඔම්ලට්

අම්මලගෙ ආදරේ සමඟින් පොඩ්ඩන්ට ආසම හිතෙන විදියට ඔම්ලට් සමපෝෂ එක්කරලා හදමුද?

සමපෝෂ රොටි

කනවනම් මෙන්න රසම රස සමපෝෂ රොටි.

සමපෝෂ ඉඳි ආප්ප

සමපෝෂ එකතු කරලා ඉඳි ආප්ප හදමුද?
හරිම ලේසියි.

ඉඳි ආප්ප බිරියානි

ඉඳි ආප්ප වලින් ඉතිං කොච්චරක්නම් කෑම හදනවද ? වෙනස් වෙනස් රස සොයන ඔබ සඳහාම තමයි මේ පාරත් අපි රස සොයා යන්න හදන්නේ. මේ පාර අපි ඔබට කියල දෙන්නේ ‘ඉඳි ආප්ප බුරියානි’ සදාගන්නා ලේසිම ක්‍රමයක් ගැන.

සමපෝෂ කැඳ

පෝෂණීය කොළ කැඳ වීදුරුවට තවත් පෝෂණය එක් කරගන්න සමපෝෂ දාල හදන්න.

සමපෝෂ හැලප

අපි කවුරුත් කැමති හැලප සමපෝෂ වලින් හදමුද..? තරමක වෙනස් රසයකුත් එක්ක.

සමපෝෂ පිට්ටු

එකම විදියට කන කෑම පොඩි වෙනසක් එක්ක කන්න කවුද අකමැති. ඒ නිසා හැමදාම එකම විදියට හදන සමපෝෂ පොඩි වෙනසක් එක්ක හදල කාල බලන්න.

Rice Noodles with Potatoes

ලොකු කුඩා කොයි කවුරුත් කැමතියි ටේස්ට් වලට. අපි අද ඔබ වෙත ගෙනාවේ තේ මේසයට හරියන නියම ටේස්ට් එකක්.

කොකිස්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට කොකිස්

-->